System ISIS IOM
Elastyczność i wysoka wydajność, które spełniają najważniejsze wymagania monitorowania śródoperacyjnego >

C2 Nervemonitor für Intraoperatives Neuromonitoring und kontinuierliche Überwachung

C2 NerveMonitor
Kompaktowy monitor nerwów 4 lub 8 kanałowy, zaprojektowany do codziennej praktyki zabiegowej >

Śródoperacyjny Monitoring Elektrofizjologiczny
Neurochirurgia
Terapia bólowa
Diagnostyka elektrofizjologiczna